گزاش صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار از ملاقات روز گذشته خود با وی

گزاش صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار از ملاقات روز گذشته خود با آقای خواستار: اگر تا آخر این هفته هاشم خواستار آزاد نشود، از خواسته خود «که از او خواسته بودم اعتصاب غذا نکند»، صرف نظر می کنم.

امروز شنبه۹۸/۸/۴ ساعت سه ونیم بعداز ظهر با فرزندان و نوه هایم به دیدن همسرم آقای سیدهاشم خواستار رفتم بعد از سلام و احوالپرسی از وضعیت ایشان در زندان انفرادی اطلاعات مشهد پرسیدم که ایشان گفتند هیچگونه تغییری در وضعیت من بوجود نیامده همچنان در انفرادی و در مکانی دور از بقیه هستم.

ایشان دفعه قبل که ملاقات داشتیم ازیک مشکل مغزی می‌گفتند که پسرم گفت این حالت معمولا وقتی مغز زودتر از بدن بیدار می‌شود بوجود می‌آید و ایشان گفتند شاید و این دفعه که ملاقات داشتیم گفتند یکبار دیگر هم دچار آن حالت شدم حالا این مشکل چیست و چرا به وجود آمده از اطلاعات مشهد که ایشان را دربند دارند می‌خواهم پیگیری کنند

در اولین ملاقات هم که با ایشان در محل دادگاه انقلاب مشهد داشتیم گوشهایشان مشکل پیدا کرده بود که گفتند احتمال دارد به خاطر صدای هواکش که خیلی زیاد است و شبانه روز روشن است این مشکل ایجاد شده که آقای بازپرس گفتند می‌گویم صدای هواکش را درست کنند متاسفانه از همسرم نپرسیدم که هواکش را درست کرده‌اند یا نه.

مورد بعدی که گفتند در مورد وضعیت فاضلاب سلول انفرادی ایشان بود که گفتند آب فاضلاب توالت بالا میاد و بوی بد تمام سلول را احاطه می‌کند و گفتند به مامور مسئول گفتم و یک چوبی به من دادند که توالت را با چوب باز کنم که متاسفانه مشکل در سلول من نبود و از جای دیگر احتمالا جلوی فاضلاب را بستند یا بسته شده …

در مورد سفارشات و خواسته‌هاشون گفتم قبل از ملاقات یادداشت کنید که گفتند با کدام قلم گفتند نه قلم نه کاغذ نه عینک داخل سلول نمی گذارند وقتی عینک ندارم کتاب هم نمی‌دهند….

هر روز که از زندانی بودنشان می‌گذرد فشارها برایشان بیشتر می‌شود.

در مورد اعتصاب غذا من به خاطر اریتمی قلبی که دارم از ایشان خواسته بودم که به خاطر آرامش من بدون اطلاع من اعتصاب غذا نکنید و ایشان قبول کردند ولی الان اگر تا آخر این هفته بدون قید و شرط آزادشان نکنند من مجبورم از خواسته خود مبنی بر عدم اعتصاب غذای ایشان دست بردارم.

در حال حاضر از این ۱۴ نفراقای سید هاشم خواستار و آقای محمد حسین سپهری در انفرادی اطلاعات اسیرند و آقای نوریزاد را از انفرادی اخیرا به بند دو نفره اطلاعات منتقل کردند و خانم سپهری هم در بند ۶ زندان وکیل آباد مشهد است. از آقای مرتضوی اطلاعی ندارم ولی بقیه به قید وثیقه آزاد شده اند.

۹۸/۷/۱۱ که تجمع را لغو کردیم و قول دادند ظرف حداکثر دو هفته وضعیتشان را مشخص می‌کنند شنبه که با آقای معاون دادستان صحبت کردیم گفتند من نگفتم آزادشان می‌کنیم گفتم وضعیتشان را مشخص می‌کنیم که با توجه به اینکه تغییراتی در پستها اداری ایجادشده یکی دو هفته دیر شدن چیزی نیست.