گزارش صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار از آخرین وضعیت پروند آقای خواستار و همرزمانش

گزارش صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار از آخرین وضعیت پروند آقای خواستار و همرزمانش 

روز یکشنبه اول دیماه ۱۳۹۸ بعد از ۱۳۴ روز که از بازداشت همسرم آقای سید هاشم خواستار و دوستانش می‌گذرد پرونده آنها را از دادسرای انقلاب مشهد به شعبه ۴ دادگاه عمومی و انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری فرستاده‌اند.

من امروز برای پیگیری پرونده به شعبه ۴ دادگاه انقلاب رفتم مدیر دفتر دادگاه گفت: رئیس دادگاه جلسه دارد.

به او گفتم در مرحله دادسرا بعداز انجام تحقیقات بازپرسی متاسفانه حتی با قید وثیقه دستگیرشدگان را آزاد نکردند و بازپرس گفته دراین مورد قاضی دادگاه تصمیم می‌گیرد.

حالا من آمدم اولا برای آزادی آنها، ثانیا برای معرفی وکیل

مدیر دفتر اظهار داشت: رئیس دادگاه هنوز پرونده را مطالعه نکرده و از طرفی چون پرونده اینها امنیتی هست با آزادی متهمین به هیچ وجه موافقت نمی‌شود، و نمی‌توانند غیر از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه وکیل دیگری انتخاب کنند.

سپس تهدید کرد که «شما هم تا دوهفته دیگه این طرفا پیداتون نشه والا شما را ممنوع الورود به دادگاه می‌کنیم». 

درمورد ملاقات با خواستار هم گفت: فعلا از دادن ملاقات معذوریم. 

خانواده‌ها به هر حال وکیل انتخابی خودشان را به دادگاه معرفی خواهند کرد چون در مرحله محاکماتی قانون منعی برای حضور کلیه وکلا ندارد.