گزارش زلزله اول

از کدام منطقه هستید و آیا زلزله را حس کردین؟

لطفا وضعیت رو کامنت کنید

#زلزله

#آذربایجان

#تبریز

#مهاباد

#سردشت

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید