گزارشی از اعتراضات کارکنان رسمی وزارت نفت

🔳 گزارشی از اعتراضات کارکنان رسمی وزارت نفت

روز پنجشنبه بیستم مردادماه گروه کثیری از پرسنل رسمی وزارت نفت شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی در بیش از سی مرکز کاری دست به اعتراض گسترده زدند.

این اعتراضات با خواست هایی همچون : اجرای ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان، معرفی و محاکمه غارتگران صندوق نفت، پایان دادن به انتصابات امنیتی، سیاسی و جناحی، پرداخت بک پی حقوق جدول سال نود و هفت و بک پی مالیات، برداشتن سقف پاداش بازنشستگی و توجه به واحدهای فرسوده و میادین مشترک نفت و گاز صورت گرفت.

پرسنل رسمی اعلام داشته اند این اعتراضات را تا پایان مردادماه در محل کار خود ادامه داده و سپس برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضی خود تصمیم گیری خواهند نمود.

اسامی تعدادی از مراکزی که پرسنل آن دست به اعتراض زده اند :
واحد بهره برداری سرکان مالکوه ،نفت و گاز غرب – اداره مهندسی فرآیند پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی – ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه – نفت و گاز گچساران – منطقه عملیاتی آغار دالان – پالایشگاه هفتم پارس جنوبی – شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق‌.خانگیران سرخس – بهره برداری فازهای ۲۰و۲۱ مجتمع پارس جنوبی عسلویه – شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق منطقه عملیاتی خانگیران – کارگاه فاز چهار و پنج پارس جنوبی – دکل ۸۵ اهواز پرسنل مناطق نفت خیز جنوب – واحد آتش نشانی پالایشگاه اول پارس جنوبی – پالایشگاه چهارم پارس جنوبی – تاسیسات خط لوله سنندج – سکوی نفتی سروش در فلات قاره – نفت و گاز غرب منطقه نفت شهر – پالایشگاه نهم پارس جنوبی – واحد عملیات پیرا حفاری – فاز ۲۰و۲۱ پارس جنوبی – واحد بهره برداری بهرگان فلات قاره


شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت