گدایی نظام

?نظام به گدایی افتاده است، دارالمجانين راه بيندازند درست تر است!

ده روز است یک مملکت با تمام توان بسیج شده که ١۶٠ هزار یورو را حتی با چمدان به حساب استراماچونی سرمربی استقلال در رم برساند هنوز نتوانسته‌اند بعد فرمانده هان سپاه میگویند تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF هیچ اثری روی اقتصاد نداشته … مملکت را تعطیل کنیم دارالمجانین راه بیندازیم درست‌تر است !!