کنایه محمود احمدی‌نژاد به ترور محسن فخری زاده توسط عامل حسین طائب

احمدی‌نژاد معتقد است (اطلاعات سپاه) برای ترور او تصمیم گرفته است!

هدف نهایی رژیم از مموتی بازی: گرم کردن تنور سرد انتصابات

احمدی‌نژاد: «خودشان می‌کشند، خودشان هم مراسم عزاداری میگیرند و بعد هم دیگران را متهم می‌کنند! اینها را گفته‌ام و ضبط کرده‌ام و چندین جای مطمئن گذاشته‌ام.»
کنایه محمود احمدی‌نژاد به ترور محسن فخری زاده توسط عامل حسین طائب است.
به محمود احمدی‌نژاد فشار آورده‌اند تا حقایق را درباره فساد بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب بگوید! ولی بنظر نمیرسد چنین جسارتی داشته باشد.