کشتە و زخمی شدن ۳۷ کولبر در ماه جولای

کشتە و زخمی شدن ۳۷ کولبر در ماه جولای ٢٠٢٢

طی ماه جولای دست‌کم ۳۷ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند که نسبت به ماه گذشته ۱۶ مورد معادل ۷۶٪ افزایش داشته است. ماه گذشته ۲۱ کولبر و کاسبکار کشته و زخمی شده بودند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه جولای ۲۰۲۲، دست‌کم ۳۷ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۶۷٪این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۳ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ۳۴ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شده‌اند.

بیشترین قربانیان در استان کُردستان (سنندج) با ۲۰ مورد ثبت شده است.

علت مرگ یا جراحت

شلیک مستقیم: ۲۴ مورد (۳ کشته و ۲۱ زخمی) معادل ۶۷٪ کل موارد.

سوانح: ۱۳ مورد ( ۱۳ زخمی) معادل ۳۳٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): موردی ثبت نشده است.

استان کُردستان (سنندج): ۲۰ مورد شامل (۳ کشته و ۱۷ زخمی).

استان کرمانشاه: ۱۷ مورد شامل ( ۱۷ زخمی).

نیروی مسلح شلیک کننده

هنگ‌مرزی: ۲۳ مورد (۲ کشته و ۲۱ زخمی)
نیروی انتظامی: ۱ مورد (۱ کشته)