کشته شدن چندین زندانی در زندان شیبان اهواز توسط سپاه

⭕️اهواز : نیروهای سپاه با شلیک مستقیم بیش از ١٠ زندانی را کشته و دهها تن را زخمی کردند. با این حال درهای دهمین زندان در ایران شکسته شده و ضعف و بی کفایتی جمهوری اسلامی کاملا عیان شده است!

در زندان شیبان اهواز زندانیان شورش کردند تا جان خود را از کرونا و بی کفایتی جمهوری اسلامی نجات بدهند. کانال های تبلیغاتی جمهوری اسلامی می‌کوشند شورش در زندان ها را اقدامی عمدی توسط نظام و یا دست‌کم فرار افراد خطرناک و جانی نشان بدهند! در کانال های حکومتی به هیچ وجه نمی‌گویند که هزاران زندانی سیاسی و امنیتی جزو این زندانیان شورشی هستند! در کانال های حکومتی هرگز نمی گویند اختلاسگران، قاتلان و سارقان بزرگ در راس حکومت جمهوری اسلامی هستند!
مسئولیت جان زندانیان با حکومت است و خانواده‌های زندانیان و جوانان در اطراف زندان حضور پیدا کنند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متوجه شده‌اند که تنها نقش قربانی برای نظام را ایفا می کنند. نیروهای مسلح نافرمانی را گسترش دهید و به سمت زندانیان شلیک نکنید. در صورت ناچار شدن به تیراندازی در مقابل مزدوران حفاظتی، زندانیان را هدف قرار ندهید.