کشتن کولبران باز هم توسط نیروی تروریسنی سپاه پاسداران

? در سرما و برف اعضای سپاە پاسداران در کشتار کولبران رقابت می کنند!

سه شنبه ٢٦ آذرماه، دو برادر کولبر در گردنه “ته ته “و “ژالانی” در هورامان کردستان در سرما و کولاک گرفتار شدند که یکی از آنها یخ زده و جان باخته و دیگری بشدت دچار سرما زدگی و مصدوم شدە است. کولبر جان باخته آزاد خسروی نام دارد و جسد بیجانش توسط همراهانش تحویل دادە شدە و کولبر مصدوم که فرهاد خسروی نام دارد تحت مداوا قرار گرفته است. این کولبران از اهالی روستای نی در مریوان هستند.کولبران اگر از کمین ماموران خامنەای خائن ھم رھایی یابند، طعمە برف و کولاک و سرمای کوھستانھای کردستان میشوند.