کردها و دوستان آنان در سوئد و هلند از اعتصاب عمومی در شرق کردستان حمایت می‌کنند

 

در حمایت از اعتصاب عمومی شرق کردستان، کردهای دیگر بخش‌های میهن و کردهای ساکن در اروپا و دوستان آنان طی فراخوانی اعلام کرده‌اند که فردا همزمان با روژهلات تظاهراتی را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار می‌کنند

برگزارکنندگان در فراخوان‌های جداگانه خواهان مشارکت عمومی کردها و دوستان آنان در تظاهرات اعتراضی در استکهلم- سوئد و دنهاگ- هلند شدند

در بخشی از فراخوان مذکور آمده است:

“مردم مبارز کردستان روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در اعتراض بە این جنایات رژیم دست بە اعتصاب عمومی خواهند زد. ما مردم مبارز و آزادیخواه در خارج کشور همزمان با اعتصاب مردم معترض کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد تا حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده، از خواستهای برحق مردم کردستان پشتیبانی کنیم و این جنایات ضد انسانی را محکوم کنیم.”

زمان ومکان تظاهرات اعتراضی در استکهلم:

ساعت ١۴ چهارشنبه/ ١٢ سپتامبر – مقابل سفارت رژیم ایران در استکهلم

زمان و مکان تظاهرات اعتراضی در دنهاگ:

ساعت ١۶ چهارشنبه/ ١٢ سپتامبر- گردهمایی جنب ایستگاه مرکزی دنهاگ آغاز و راهپیمایی بسوی سفارت رژیم ایران.

کمیته برگزاری تظاهرات اعلام کرده است که زمان و مکان تظاهرات در دیگر کشورها را متعاقبا اعلام خواهند کرد.