کثافتکاری های رئیسی در ابتدای کار و خیانت اشکار بانک مرکزی

رئیسی در هفته قوه قضائیه در مصاحبه از سامانه های قوه قضائیه صحبت نمود
سیستم الکترونیک قضایی که بر پایه و اساس گوه ملی گوه پستی گوه موبایل اشخاص تهیه شده است و در زمان لاریجانی سرمایه دار برتج فروش در زد و بند پشت پرده با دلالان ایجاد شده است . از همان ابتدا اهداف سیستم الکترونیک قضایی که با هدف خالی کردن جیب مردم در بانکها میباشد مشخص بود. اجباری شدن در استفاده از کارت بانکی برای پرداخت هزینه دادرسی اولین نشانه ان بود
ان زمان به یکی از دوستان خودم گفتم که اینها برنامه برای تخلیه حساب های بانکی ملت را دارند گفت بعید میدانم گفتم خواهید دید. و پیش بینی من درست از اب درامد!

در یک خیانت اشکار پشت پرده رئیس پوفیوز ،دیوس و ملعون ، خائن و کثیف بانک مرکزی دسترسی انلاین به حساب های بانکی مردم را به قوه قضائیه داده است .
فریب لبخند های رئیسی نخورید همه این افراد دستشان در یک کاسه هست
برنامه ریزی کلان در مجلس و قوه قضائیه برای تخلیه حساب های بانکی ملت

کاملا مشخص است مثل روز روشن که این عمل رئیسی و بانک مرکزی یک تخلف میباشد. بانک مرکزی در یک خیانت اشکار پایگاه اطلاعاتی خودش را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.

قوز بالا قوز با این فساد گسترده که در قوه قضائیه وجود دارد اطلاعات بانکی ملت را هم به ان وصل کردند.
مشخصه همه برنامه ریزی ها ختم به بانک میشود پول عظیمی در این بانکها هست و با بهانه های مختلف در حال نقشه کشیدن برای جیب شهروندان هستند.

ملت بیدار باشید بیدار باشید بیدار باشید فریب دولت الکترونیک و سیستم الکترونیک را نخورید اینها برای جیب شما نقشه میکشند!
مجلس و قوه قضائیه را هم برای همین کثافتکاری ها یکدست میکنند که راحتتر جیب مردم را خالی بکنند