کاسبی کرونا؛ بعد از ماهان ایر نوبت ایرانسل بود !

بعد از ماهان ایر که عامل و قاتل ملت است در وارد کردن کرونا حالا ایرانسل هم کاسب کرونا شده است.سیمکارتی که قرار بوده برای وام یک میلیونی به رایگان به ملت بدهند را شصت هزار تومان می فروشد. به روایتی یعنی شش درصد يك ميليون، دوازده درصد هم سود وام ميگيرند جمع كنيد ميشود هجده درصد که تا اینجا سود این وام بوده.
این حکومت چيزی را به رایگان به ملت نمی‌دهد!
در روزگاری که کرونا شیوع پیدا کرده و باید قرنطینه اعمال شود و همه در خانه بمانند؛ حکومت از هر راهی برای کشتار مردم استفاده می‌کند: این‌بار صف های طولانی سیمکارت یارانه ، آنهم با قیمت چند برابر !

جالب اینکه در این میان صداوسیمای حکومت اسلامی صف دستمال توالت در اروپا را می بینید ولی صف های طولانی دریافت سیم‌کارت و ثبت نامِ وام یک میلیون تومانی (۶۰ دلاری ) را نمی بینید!!!!!