کار حکومت به جایی رسیده که از اجساد هم در هراس است!

وزارت اطلاعات، پیکر دو زندانی سیاسی کرد «اعدام شده» را دزدید!

وزارت اطلاعات از تحویل پیکر «صابر شیخ عبدالله» و «دیاکو رسول زاده» دو زندانی سیاسی کرد که در زندان اورمیه اعدام شدند، به خانواده های آنها جلوگیری می کند و علیرغم پیگیری ها و تلاش خانوادهای آنها تاکنون هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند.
مقامهای زندان اورمیه در پاسخ به درخواست خانواده این دو زندانی سیاسی برای دریافت پیکر فرزندان شان گفته اند، «عناصر اداره اطلاعات» پیکرهای این دو زندانی را پس از اعدام از زندان خارج کرده اند و آنها هیچ اطلاعی از امکان تحویل یا محل دفن اجساد ندارند.