کارگران کارخانه رویا پلاستیک سنندج خواهان افزایش دستمزد و برچیدن دوربین های مداربسته شدند.

کارگران کارخانه رویا پلاستیک سنندج خواهان افزایش دستمزد و برچیدن دوربین های مداربسته شدند.
۸۰۰ کارگر طلای معدن آق دره و واحد استحصال همزمان دست به اعتصاب زدند.
کارگران پارسیلون با تجمع خود خواهان پرداخت فوری ۳۰ ماه حقوق معوقه شدند.
کارگران رویا پلاستیک:
کارگران کارخانه رویاپلاستیک سنندج امروز یکشنبه 27 تیرماه دست به اعتصاب زدند. کارگران دو خواست مشخص دارند افزایش دستمزدها و جمع کردن دوربین های مدار بسته که در نقاط مختلف کارخانه نصب شده است. اخیرا مدیر کارخانه در تمام نقاط این واحد تولیدی از جمله در سرویس های بهداشتی و رختکن کارگران اقدام به نصب دوربین های مدار بسته کرده بود.
کارگران دو شیف کاری کارخانه را تعطیل کرده و خواهان اجرای فوری خواست های خود شدند. طبق گزارش اتحادیه آزاد در پی اعتصاب، دوربین های محل سرویس بهداشتی و رختکن کارگران برداشته شد و کارگران موفق شدند خواست افزایش افزایش دستمزد را به کارفرما تحمیل کنند.
کارگران آق دره:
صبح امروز ۸۰۰ کارگر دو واحد معدن طلای آق دره و واحد استحصال در مقابل فرمانداری تکاب دست به تجمع زدند و علیه تعطیل ناگهانی این دو واحد اعتراض کردند. یادآوری میکنیم که چندماه قبل با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کارگران را محکوم به شلاق و جریمه کرد و حکم شلاق ۱۷ کارگر اجرا شد.
کارخانه پارسیلون:
کارگران کارخانه پارسیلون دست به تجمع زدند. کارفرمای این کارخانه ۳۰ ماه حقوق کارگران را بالا کشیده است.
روز شنبه ۲۶ دیماه کارگران کارخانه “پارسیلون” خرم آباد برای چندمین بار در مقابل استانداری لرستان تجمع کرده و به پرداخت نشدن حق بیمه و حقوق های معوقه خود اعتراض کردند. کارگران میگویند که نزدیک به ۶ ماه است لیست بیمه کارگران پارسیلون به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده و کارگران این کارخانه ۳۰ ماه حقوق معوقه دارند.