چگونگی دستگیری روح الله زم در عراق و تحویل او به سپاه

  1. چگونگی دستگیری روح الله زم در عراق و تحویل او به سپاه

تمامی شواهد نشان می‌دهند که به احتمال دستگیری روح الله زم در فرودگاه بغداد انجام گرفته است.

ایران با عراق ق رارداد استرداد مجرم دارد و در هفته‌های پیش رسانه‌های ایران اعلام کردند که به پلیس بین‌الملل یا اینترپل برای دستگیری روح الله زم خبر داده‌اند و منظور آنها از پلیس بین‌الملل پلیس عراق بوده است. در همین بین نیروهای امنیتی در حال فریب زم هم بودند تا اورا به عراق بیاورند.
بدین جهت برای اینکه بتوانند زم را قانونی از عراق وارد ایران کنند، روح الله زم در فرودگاه دستگیر می‌شود و پس از مراحل قانونی کوتاه نیروهای امنیتی عراق که با سپاه قدس همکاری می‌کنند، روح الله زم را به مرز چذابه در نزدیکی اهواز آورده و تحویل نیروهای امنیتی ایران می‌دهند که بعد زم را از طریق فرودگاه اهواز به تهران می آورند.