چگونه آینده یک کشور را پیش بینی کنیم؟

اگر می خواهید بدانید کشوری توسعه می یابد یا نه، اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده میکند نروید؛ اینها را به راحتی می توان خرید یا دزدید یا کپی کرد.

برای دیدن توسعه بروید به دبستان‌ها و پیش دبستانی‌ها! ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش می‌دهند، مهم نیست چه چیزی آموزش می‌دهند، بلکه ببینید چگونه آموزش می‌دهند!

اگر کودکان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، دارای روحیه گفتگو , تعامل ودارای روحیه مشارکت و کار تیمی بار آورند , اینها انسانها وشخصیت هایی خواهند شد که میتوانند توسعه ایجاد کنند.

داگلاس نورث/ برنده نوبل اقتصاد