چنگیز خانی که مصدقی‌ها سر کار آوردند

فریدون فرخزاد:
کسانِ دیگری هم وردست و همدست ایشون [ابوالحسن بنی‌صدر] بودند، مثل آقای “مدنی”، که بعد از اینکه در خوزستان ایران، صدها خوزستانی ایرانی رو تیربارون کردند(۱)
“صحیح است”
“شبیر خاقانی”، یک پیرمرد نود ساله رو دستگیر کردند، با چشم کور، با زن و بچه و نوه و نتیجه و نبیره به قم تبعید کردند خدمت آقا، بعد از اینکه افسرِ، افسر ارتش شاهنشاهی بودند، بعد از اینکه استاد دانشگاه بودند، حالا آمده اند به پاریس و می گویند که من می خوام رئیس جمهور ایران بشم!.
من اگر جای آقای مدنی بودم، به جای اینکه این مزخرفات رو بگم، از مردم کشور ام خجالت می کشیدم. چون آقای مدنی به یکی از دوستان من، شب قبل از فرار شون به اروپا به یکی از دوستان من، که او هم افسر ارتش بود، گفته بودند که من فکر می کردم که این آقایی که آوردیمِ ش سَرِ کار، کسی ست؛ این که از چنگیز مغول هم بدتر ه!.

استاد دانشگاه!، تو باید می دونستی که چنگیز مغول کی ه. من اگر نمی دونستم، تاریخ دان نبودم، تو که استاد دانشگاه بودی. و بعد از تمااااام جنایاتی که به نام همین چنگیز مغول در کشور من کردی، حالا می خوای رئیس جمهور هم بشی!. بهتره اول از مردم ایران سئوال بکنید که اصلاً “جمهوری” می خواهند یا نه؟، بعد رئیس جمهور بشین!.(۲)

(۱) برگرفته از

از 25:04 تا پایان

(۲) برگرفته از

از ابتدا تا 01:15