چطور قاسم سلیمانی کشته شد ، شرح اتفاق کجا و چطور پیدایش کردند ؟به همراه عکس و موقعیت گوشی سامسونگ همراهش .

برای اینکه دیگه توضیحات اضافی و گمانه زنی ها یا به گردن افراد یا کشورها انداختن برای کشته شدن قاسم سلیمانی تمام شود ، این اتفاق کامل برای همه توضیح میدهم ،دو روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی خودش این عکس را در توییتر خود گذاشت با گوشی سامسونگ گرفته شده بود ، دقیقم هم جا را مشخص کرده بود ،هم ای پی گوشی مشخص بود ،بعدم باز گوشی رو با خودش میبرد که توییت بگذاره ، بعد آن هم توییتر خامنه ای گذاشت و بقیه فضا مجازیها ، رگباری دو روز زیر هر پیام که ترامپ میگذاشت این توییت و عکس تکرار میشد ، شخصا ترامپ دستور داد که تمامش کنند و هیچکس فکر نمیکرد مستقیم فقط قاسم سلیمانی را بکشد ، انتظار در گیری نظامی بود ، میتواند سازمان مجاهدین خلق ایران با ارسال این عکس از ترامپ به پرست که جریان به این گونه بوده یا نه ،… اتفاق ساده بود .در واقع از خودش باید انتقام سخت بگیرند ،
این متن هم به همراهش بود .
و آن کس که خورد از گرگش هر دم شکست .
گرچه انسان مینماید گرگ هست !
شما گرگی ،گرگتر از صدام پیدا میکنند ؟یعنی وجود دارد انسانی درنده تر از او ؟
اینم زیر تویتش نوشته بود … که مظورش احتمالان آخوند بوده یا خودش …
در هر دوست قاسم سلیمانی انگشتر بوده ، بقلیشم انگشتر داره ، عشق انگشتر دارند اینها ، تمام باز جوها هم همین انگشتر را دارند با آن سیلی میزنند و با مشت به سر صورت بینوایی که به چنگشان افتاده ،… خواست خدا بود که به این راحتی له بشه ، آه آبان ، آه دی ۹۶ ، آه کودکان و زنان مادران سوریه ، چرخش کرد ،.. وگر نه اینقدر ساده پیداش نمیکردند ،…