چرا شیعیان به جای پنج بار ،سه بار نماز میخوانند و اذان یعنی چی؟

چون در دین یهود سه نماز وجود داره که دقیقا در همان زمان نماز خواندن شیعیان انجام میشه به نامهای شحریت (صبح) مینحا ( بعد از ظهر) و معاریو (غروب شامگاه )
اذان از واژه حذان عبری گرفته شده کسی که متاهل و خوشتیپ هست و با ظاهر آراسته بر بالای کنشت دعا میخونه و مومنین یهود را به صلاه دعوت میکنه چه جوری آیا تا حالا دیدید اینجوری

حالا این هاشم خان کیه که اینقدر گنده هست پیدا کنید پرتقال فروش را
حالا تا حالا نماز یک یهودی را دیدید

حالا چرا همه اینها براساس حرکت خورشید دعا میخوانند چون خدای واقعی خورشید و ماه هستند