چرا دیگر کشورها باید مسلمان(اونم از نوع شیعه)شوند در حالی که شما هیچ چیز سالم از نظر اقتصادی، جامعه شناسی و…ندارید!؟

آخوند کمال حیدری : کرونا قرائت از دین را در حوزه های علمیه و کلیساها به زمین زد!!

“امام زمانی که مشکل یک انسان گم شده را در بیابان حل میکند چرا اکنون مشکل صدها ملیون انسان را حل نمیکند!؟”

“موسسات حوزوی در مقابل این مشکل چه جوابی دارند!؟ در ایران اثر دعا و توسل در مورد این بیماری چه بوده است!؟ ما که معتقد به مکتب اهل بیت و دین هستیم چه چیزی برای حل این مشکل داریم که دیگر کشورها ندارند!؟”

“گزارشهایی که طبق اعتقاد شیعیان هر ماه به امام زمان میرسد، در مقابل ایشان چیکار کرده اند !؟”

“کشورهایی که معتقد به امام زمان نیستند در مقابله با کرونا از ما جلوترند!
هر زمان مذهبیون جایی گیر میکنند میگویند دین در امور علمی دخالت نمیکند!! کرونا مسجد الحرام را هم تعطیل کرد چه برسد به مساجد و حرم ها و امام زاده ها..!!

“شمایی که معتقدید توسل داریم،اهل بیت داریم،دعا داریم،امام زمان داریم،اسلام داریم و…چه وجه امتیازی نسبت به دیگر کشورها دارید که آنها ندارند!؟”