چرا دریاچه ارومیه احیا نشد؟

چرا دریاچه ارومیه احیا نشد؟

محمد فاضلی – جامعه‌شناس

▪️مناقشه و جنجال در فضای مجازی درباره خشکیدن دریاچه ارومیه این روزها بالا گرفته است. این مسائل دست‌آویز مناقشات و تسویه حساب‌های سیاسی هم می‌شود. بُعد قومی و زبانی هم پیدا می‌کند. اما این جنجال‌ها سبب حل مسأله نمی‌شوند.

▪️حل مسائلی نظیر خشکیدن دریاچه ارومیه – یا سایر پیکره‌های آبی نظیر زاینده‌رود، تالاب گاوخونی، دریاچه‌های طشک و بختگان و هامون و … – به بررسی‌های تا حد ممکن دقیق و شناخت ابعاد مسأله نیاز دارد.

▪️احیای دریاچه ارومیه چون سازماندهی مشخصی به نام «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با چند هزار میلیارد تومان اعتبار و عزم سیاسی را همراه داشت و به نتیجه مطلوبی نرسید، موضوع مناسبی برای سیاست‌پژوهی است.

▪️گزارش پیوست تلاش در حد وُسع من برای توضیح دادن چرایی ناکامی در احیای دریاچه ارومیه است. امیدوارم برای علاقمندان به مسأله دریاچه ارومیه، خبرنگاران رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی مرتبط و … نکاتی داشته باشد. فکر می‌کنم این گونه گزارش سیاستی نوشتن بهتر از دعوای توئیتری است.