چرا با دیدن جنگنده های آمریکایی خلبان هواپیمای مسافری ماهان به وحشت افتاد؟ + فیلم

فرمانده سپاه قدس ( قاآنی) و 27 فرمانده سپاه ، در یک قدمی دستگیری در پرواز ماهان

پاسدار اسماعیل قاآنی در یک قدمی بازداشت قرار گرفت. به گفته یک منبع مطلع، هواپیماهای آمریکایی با تعقیب یک فروند هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه که حامل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس بود، در صدد فرود آوردن هواپیما برآمدند. ولی خلبان هواپیما سرپیچی کرد. به دلیل احتمال وجود غیرنظامی در هواپیما از شلیک به آن خودداری شد.

مردم ایران هوشیار باشید و از سفر با ماهان خودداری کنید. جمهوری اسلامی برای اهداف تروریستی خود، از سپر انسانی استفاده میکند.

طبق گزارش منابع آواتودی ٢٧ تن از فرماندهان و کادر اصلی سپاه بە همراە پاسدار قاآنی فرماندە سپاه قدس در قسمت بیزنس کلاس پرواز شمارە ١١٥٢ ایر باس ماهان کە تعدادی از اعضای تاجر خانوادەهایشان نیز با آنها بودند در حال رفتن بە لبنان برای دیدار با حسن نصراللە رهبر حزب الله لبنان بودند.

با لو رفتن اسماعیل قاآنی و فرماندهان سپاه در این پرواز هواپیما پس از فرود کوتاه و پیادە کردن تعدادی از مسافران در راه بازگشت بە تهران است.

آمریکا نباید بە پادرمیانی سویس برای جلوگیری از فرود هواپیمای حامل فرماندە سپاه قدس و دیگر فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران منصرف شود.

این هواپیما اگر حامل فرماندە سپاه قدس نبود بەرغم جواب مثبت بە اخطار فرود توسط جنگندەهای آمریکایی بە ناگاه ارتفاع خود را در عملی بسیار خطرناک بسیار پایین نمیاورد تا از دست جنگندەهای آمریکایی فرار کند. همه سرنشینان جزو خانوادەهای فرماندهان سپاه هستند کە بخاطر حفظ قاآنی جان همە را بە خطر انداختند.