چرا آمریکا و اروپا هنوز از سقوط جمهوری اسلامی هراس دارند و به مجاهدین خلق هم اعتماد زیادی ندارند؟

سفر شتاب زده جوزف بورل به تهران برای اعلام آمادگی از سر گرفتن مذاکرات برجامی آمریکا و ایران تنها یک پیام دارد. آمریکا و اروپا از اوضاع داخلی ایران کاملا آگاهی دارند و می دانند جمهوری اسلامی از همه لحاظ با بحرانهای خارجی و داخلی روبروست و نارضایتی عمومی ممکن است به یک شورش همگانی مبدل شود و نظام را از پایه ساقط کند
جمهوری اسلامی ثابت کرده در همه این سالها گاو نه من شیر ده برای قدرتهای جهانی است . همه نوکری روسیه و چین را می کند و هم صنایع اروپا و آمریکا بخصوص اسلحه سازی برای فروش به کشورهای منطقه و سود بیشتر را هم فراهم می کند. چه رژیمی بهتر از این آخوندهای بی سرو پا برای پرکردن جیب دنیا؟
از طرفی آمریکایی ها به مجاهدین خلق هم اعتماد زیادی ندارند. به خوبی یادشان هست که اینها زمانی در خیابان های تهران آمریکایی ها را در روز روشن به قتل می رسانند. اینها آن قدر ضعیف و بی مایه هستند که با دشمن ملت ایران صدام متحد شدند تا به قدرت برسند. مجاهدین خلق فرقه ای بشدت بسته است و همه در آن برای نفس کشیدن هم از لچک آبی مریم رجوی پیروی کنند.
آمریکا و اروپا نمی خواهند جمهوری اسلامی ساقط بشود فقط می خواهند بمب اتمی نسازد تا خیال اسرائیل راحت شود. رژیم هم این را بخوبی می داند و به ساخت بمب ادامه می دهد تا بهتر بتواند گرو کشی کند .