چاپلوسی قاتل اعظم خامنه ای با جوهر خون قرمانان ابان

?حیدری: کشتار معترضان به گرانی بنزین واقعا مشکوک بود!

?غلامرضا حیدری نماینده تهران :
?وزیر کشور در جلسه استیضاح باید صادقانه پشت پرده کشتار آبانماه را به مردم ایران بگوید.
?رحمانی فضلی مجری طرح افزایش قیمت بنزین بود.
?روحانی واقعا خودش را سوزاند.بزرگترین آسیب به سرمایه اجتماعی نظام وارد شد.
?بچه های مردم بی گناه کشته شدند.
?کشتار معترضین به گرانی بنزین واقعا مشکوک بود.

⬅️⬅️ ناگفته نماند هم قتل عام مردم دستور رهبر بود و هم افزایش قیمت بنزین. روحانی هم غلام حلقه بگوشی است که فرمان را اجرا می کند و حیدری اینجا چاپلوسی قاتل اعظم خامنه ای را هم می کند.