پیشنهاد مدیرمسئول کیهان به مردم عراق: سفارت آمریکا را اشغال کنید.

پیشنهاد مدیرمسئول کیهان به مردم عراق: سفارت آمریکا را اشغال کنید.

پ.ن: خودشان «به غلط کردم» افتادن و برای یک مذاکره کوتاه بع طور دائم برای ترامپ پیام می‌فرستند و حتی سفارت آمریکا را برای بازگشت آمریکا آماده می‌کنند، آن وقت برای مردم عراق نسخه می‌پیچند.

جایی که باید مردم عراق حمله و اشغال کنند سفارت و جاسوسخانه ملایان در عراق است.