پیام نوروزی شورای مدیریت گذار: در نوروز امسال، همراه با اندوه بزرگ ملی، بذر امید و پیروزی می افشانیم

 نوروز، بزرگترین جشن ملی و باستانی ما ایرانیان، امسال با کمال تاسف همراه است با همه گیری ویروس کرونا در ایران و در سراسر جهان. فاجعه ای که میلیون ها انسان را در غم از دست دادن عزیزانشان فرو برده است. بسیاری از هم میهنان ما علاوه بر این ماتم بشری، همچنان اندوهگین عزیزانی هستند که در سرکوب جنبش اعتراضی آبان ماه و در جریان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، از دست داده اند. ما با همه هموطنان در این روزهای دشوار همدردیم، اما در آستانه بهار و زایش طبیعت، بذر های امید و پیروزی می افشانیم و هزینه سفر و مراسم نوروز را از طریق گروه های مردم نهاد در ایران به کمک به نیازمندان اختصاص می دهیم.