پیام علی موسی‌نژاد به زینب سلیمانی: قاسم سلیمانی قاتل هزاران نفر است

پیام علی موسی‌نژاد به زینب سلیمانی: قاسم سلیمانی قاتل هزاران نفر است؛ علی موسی نژاد فرکوش، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در واکنش به انتشار تصویری از زینب سلیمانی فرزند قاسم سلیمانی در حالی که تلفن همراه آمریکایی در دست دارد، پیامی صوتی منتشر کرد.

پیام علی موسی‌نژاد به زینب سلیمانی: قاسم سلیمانی قاتل هزاران نفر است
علی موسی نژاد فرکوش، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در واکنش به انتشار تصویری از زینب سلیمانی فرزند قاسم سلیمانی در حالی که تلفن همراه آمریکایی در دست دارد، پیامی صوتی منتشر کرد.