پیام صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار، به آزادیخواهان ایران

پیام صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار، به آزادیخواهان ایران و جهان مبنی بر حکم صادره در تاریخ ۹٨/۱۰/۲۸ برای هاشم خواستار

درود بر شما آزادیخواهان ایران و جهان، انتظار به پایان رسید، دادگاه آقای هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران روز شنبه ۲۸ دیماه ۹۸ ساعت -/۱۰صبح برگزار میشود، و شما میتوانید عدالت قوه قضاییه به ریاست ٱقای رئیسی را از حکمی که برای این پرونده صادر می‌شود ببینید.

سیدهاشم خواستار روز ۲۰ مرداد ۹۸ در تجمعی که برای حمایت از جانباز دکتر جعفری جلوی دادگاه شهید ساجدی مشهد برگزار شد به اتفاق دوستانش شرکت کرده بود که اداره اطلاعات همه آنها را دستگیر و به زندان انفرادی اداره اطلاعات مشهد منتقل کرده بود و الان نزدیک شش ماه است که آنها را در بند انفرادی زندان اطلاعات مشهد نگهداری می کنند و برای ایشان و دوستانش هر کدام جداگانه وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی خواسته‌اند.

اکنون از شما آزادیخواهان ایران و جهان، می خواهم لطفا روند رسیدگی به این پرونده و حکمی که برای این پرونده صادر می شود را مد نظر قرار دهید.

سپاسگزارم