پیام زندانیان سیاسی رجایی شهر در مورد جنایات ضیایی در خصوص انتقال زندانیان سیاسی زن

پیام زندانیان سیاسی رجایی شهر در مورد جنایات ضیایی در خصوص انتقال زندانیان سیاسی زن

شماری از زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج با نوشتن نامه ای به گوشه‌ای از جنایات رئیس زندان اوین و عطش وی برای شکنجه زندانیان پرداخته و هشدار دادند که روز حساب نزدیک است.

متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:

«اخیراً از قول سخنگوی”روابط عمومی زندان اوین ” عنوانی که هیچ زندانی در هیچ دوره ای نامی از آن به گوش اش نخورده بود، ادعای ضرب و شتم خانم نرگس محمدی توسط رئیس زندان اوین غلامرضا ضیایی تکذیب شد و پس از آن سخنگوی همیشه خندان قضائیه رژیم نیز در اسرع وقت وقوع این جنایت را رد نمود. غافل از آنکه در نزد مردم ایران در این حکومت همواره قاعده بر این بوده که هیچ خبری صحت ندارد مگر آنکه تکذیب شود.

پیش از این تعدادی از زندانیان زندان گوهردشت که ضیایی را از زندان کهریزک در سال ۸۸ می شناختند، بارها از توحش جنون آمیز او در آن سالها و شهوت شکنجه کردن زندانیان گفته اند.

محدودیت و موقوف کردن امکانات زندانیان برای ارضای عطش خودشیفتگی و کینه توزی نسبت به زندانیان سیاسی، تهدید به تجاوز و سربه نیست کردن زندانیان و ضرب وشتم تا حد مرگ و به کما رفتن زندانی، تنها بخشی از واقعیت عریان شخصیت اوست که یادآور افرادی همچون لاجوردی جلاد( که از قضا عکس او را همیشه بالای سرش دارد) تا سعید مرتضوی جنایتکار و فاسد است.

مساله از تقلیل واقعیت به شخصیت این فرد فراتر می رود و جلوه ای سیستماتیک پیدا می کند.

کسانیکه ساده اندیشانه یا مزورانه مسئله و جنایت را تا حد یک مسئله فردی و یک مدیر اشتباهی تقلیل می دهند، غافل از آن هستند که غیرمستقیم ساختار فاسد و جنایتکار موجود را مشروع و تایید می نمایند، گویا که یک نفر بصورت نابجا در قضائیه ای که در ۴۰ سال گذشته بجزء جنایت، کشتار، شکنجه، فساد، ظلم و بیعدالتی هیچ دستاوردی نداشته بکار گمارده شده است!

وقوع این جنایت بوسیله ضیایی که جز فحش های رکیک جنسیتی و مثانه و کلیه پْر که به زندانیان حواله می کند هیچ چیزی برای ارائه ندارد ( او در پاسخ زندانیان عادی که از او چیزی درخواست می کردند، همیشه پاسخ می داد که یک مثانه و کلیه پْر دارد که اگر میخواهند وی حاضر است بدهد) در این دوران خطیر بار دیگر برای همه و بویژه خانواده های زندانیان و همه وجدانهای بیدار روشن ساخت که در داخل زندانها چه خبر است.

ضیایی بواسطه وجود فردی بنام امین وزیری تحت عنوان معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، دست خود را برای هرگونه جنایتی باز می بیند چرا که مجوز و تاییدیه ها را وزیری صادر می نماید.

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج ضمن دعوت به مقاومت و ابراز همدردی با همه خواهرانمان در بند زنان زندان اوین، خواهان بازگشت فوری خانم ها نرگس محمدی و آتنا دائمی از زندان زنجان و بند امنیتی دو الف به بند سیاسی در زندان اوین و رسیدگی های فوری پزشکی به آنان هستیم و به تمام مهره های ریز و درشت رژیم می گوئیم که روز حساب نزدیک است و پایه های حکومتتان بسی لرزان و مردم ایران این جنایات را هرگز فراموش نخواهند کرد.

محمد بنازاده امیرخیزی

محمدعلی منصوری

سعید ماسوری

مجید اسدی

آرش صادقی

پیام شکیبا

مطلب احمدیان»