پیام دو زندانی سیاسی گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد در همبستگی با کارگران

1.jpg

پیام دو زندانی سیاسی گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد در همبستگی با کارگران

در حالیکه تظاهرات و اعتصاب کارگران شوش و اهواز به طور گسترده‌ای در ایران و خارج انعکاس یافته است، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین همبستگی و حمایت خود را از مبارزات کارگران ایران و مطالبات آنها اعلام کرده‌اند.

گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد در بخشی از پیام خود نوشته‌اند که « تا برچیده شدن فاصله‌ی طبقاتی و احقاق حقوق پایمال شده‌تان و آزادی تمامی کارگران پیشرو که بی‌عدالتی و تورم کمرشکن را فریاد کردند و به جای شنیده شدن صدای اعتراضشان، به غل و زنجیر کشیده راهی زندان شدند، در کنارتان خواهیم بود.» زندانیان سیاسی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد در پیام‌شان، همبستگی خود را با کارگران تا «آزادی تمامی کارگران پیشرو» اعلام کرده‌اند.

متن کامل پیام گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد به شرح زیر است:

«برای کارگران ایران

انعکاس صدای خشم‌تان در اعتراض به واگذاری ناعادلانه‌ی ممرّ معاش‌تان اندوه گرانی شد بر جان‌مان. دیوارهای زندان به لرزه درآمدند و به گوشمان رسید که نه تنها آب و برق مجانی نشد، بلکه خانه‌ی کسب و کار شما زحمت‌کشان نیز به مزایده گذاشته شد و حاصل دسترنج‌تان در جیب‌های غیر، قسمت گردید.

در جریان بی‌رحمانه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و خصولتی‌کاری‌ها، حق و حقوقتان بریده شد و با دستان پرپینه، فرزندان‌تان را بر سفره‌های بی‌نان نشاندید. تا برچیده شدن فاصله‌ی طبقاتی و احقاق حقوق پایمال شده‌تان و آزادی تمامی کارگران پیشرو که بی‌عدالتی و تورم کمرشکن را فریاد کردند و به جای شنیده شدن صدای اعتراضشان، به غل و زنجیر کشیده راهی زندان شدند، در کنارتان خواهیم بود.

مریم اکبری منفرد ـ گلرخ ابراهیمی ایرایی

بند زنان زندان اوین ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷»