پول برای قبر خمینی هست، برای آموزش آنلاین نیست

در حالی که ۳۰ درصد مدارس ایران از آموزش مجازی محروم‌اند فقط برای آغاز تبدیل زیرزمین قبر خمینی به موزه ملی، ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است.