پشه های تندرو سپاه و فرمان ترامپ؛ آیا جاعش به دنبال درگیری کنترل شده با آمریکاست؟

مدت زیادی از نمایش قهرمانانه نظام در واکنش به کشته شدن سردار سلیمانی توسط آمریکا نگذشته است و هنوز میشود آن روز کذایی را در ذهنمان خوب به خاطر آورد. پس از کشتار آبان ماه و مرگ سردار سلیمانی، رژیم جاعشیعه با برپایی سیرک «انتقام سخت» همه ملت را در آن صبح کذایی سر کار گذاشت. در حالیکه نیمه شب بود، تمام خبرگزاری های دنیا عکس های موشک های کپی شده سپاه را که پایگاه های آمریکا را در عراق مورد هدف قرار داده بود، در جهان مخابره کردند و ایرانی های از همه جا بیخبر هم در نهایت شگفت زدگی ، مات و مبهوت از خود میپرسیدند یعنی جنگ دیگری در راه است؟

حدس ها و‌گمان ها و تحلیل ها و برداشت های ما از این حرکت خامنه ای تمام فضای وب فارسی را پر کرده بود و تمام ایرانیان_ از مخالف و موافق نظام_ داشتند درباره این ترقه بازی خامنه ای درفشانی میکردند که ناگهان خبرآمد، بله! نظام «بی وجود» خامنه ای پیش از شلیک موشک های سپاه جنایتکارش، از طریق مقام های عراقی آمریکاییان را آگاه کرده بود و آنها هم پیش از اقدام سپاه محل «نمایش» را ترک کرده بودند!

پس از این تجربه جالب، دیگر کسی زیاد رجزخوانی های خامنه ای و ترامپ را جدی نگرفت اما امروز جهان با دیروز جهان تفاوت ها کرده است. جهان کرونا زده هیچ شباهتی به دیروز ندارد. سیاست جهانی هم بی شک از همین قاعده پیروی میکند و با دیروزش فرق ها دارد.

سقوط قیمت نفت در آمریکا و منفی شدن آن در بورس، همه و همه نشان میدهد جهان تشنه یک جنگ است. جنگی که شاید بتواند هم ذهن ها را از کرونا منحرف کند و هم قیمت نفت را از «منفی» شدن نجات دهد؛ حالا تنها میماند انتخاب قربانی! براستی چه نظامی بهتر از نظام جنایتکار جمهوری اسلامی و رهبر جن زده اش!؟

این نظام هم در داخل در نزد اکثریت مردم منفور است و هم در خارج کسی دوستش ندارد.صیغه کوتاه مدت شدنش هم در چین و روسیه نه برای قد و بالا و چشم ابروی نظام، بلکه از مصلحت و روح غارتگری دیکتاتورهای شرقی سرچمشه میگیرد. خلاصه جمهوری اسلامی بیمار کرم زده و متعفنی است که هیچکس از مرگش ناراحت نخواهد شد.

شاید از خودتان بپرسید چرا نظام در این روزهای پر آشوب_ در خلیج همیشه فارس_ دارد با قایق های تندرو سپاه سر به سر ناوهای غول پیکر آمریکا میگذارد؟ آیا نظام هم به یک جنگ نیاز دارد تا همانند جنگ ایران و عراق کشتارهایی به سبک چپ کشی سال ۶۷راه بیاندازد و مردم را به بهانه اینکه جنگ است، تارومار کند و فضا را همانند آن سالهای شوم قبرستانی کند!؟

نظام در همه عرصه ها به بن بست رسیده است. در کنار عدم مشروعیت داخلی، شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت و تحریم های کمرشکنی که «لغو» نشد، نظام را در کنج رینگ قرار داده است و با هر ضربه ای که بر پیکره خسته اش فرود می آید، یک قدم به سقوط نزدیک تر میشود. در این شرایط نظام یا باید امام حسن وار حوله سفید تسلیم و خونی را جلوی پای ترامپ بیاندازد و نامش را بگذارد «نرمش قهرمانانه» و یا آنقدر ادامه دهد تا با یک ضربه سهمگین در میدان ، حسین وار شهید شود و نامش را بگذارد مقاومت تا آخرین نفس!

مطالعه ۴۱ سال کارنامه سیاه این نظام شما را به این نتیجه خواهد رساند که نظام بچه پررو جمهوری اسلامی همیشه نرمش قهرمانانه را به شهادت ترجیح داده است. اگر جنگ ایران و عراق را که نسل رشد کرده در دوران پهلوی ها آن را حماسه کردند از کارنامه نظام حذف کنیم، این نظام در هیچ جا اهل ادامه دادن راه امام حسین نبوده است.

از عدم واکنش در برابر کشته شدن دیپلمات های ایرانی در زمان سلطه طالبان بر افغانستان بگیرید تا برسید به توسری خوردن چند ساله اش از اسراییل در سوریه! نظام حتی برای دفاع از بیضه های اسد هم دیگر نتوانست تنها بر روی ابله های بسیجی اش حساب کند، چرا که نسل این چماق کشها در داخل ایران رو به انقراض است و نظام مجبور است برای ماجراجویی هایش از پناهنده های مصیبت زده افغان و اوباش روزمزد عراقی و یمنی و لبنانی استفاده کند.

پس از فرمان دیروز ترامپ مبنی بر زدن قایق های تندررو سپاه در صورت ادامه کرم ریزی های قهرمانانه، حتما شما هم همانند من میخواهید بدانید واکنش سپاه و نظام رو به موت خامنه ای چه خواهد بود؟

برای رسیدن به پاسخ سوالاتتان فقط کافی است پاسخ یکی از حافظان بیضه های ولایت فقیه را بخوانید :

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، می‌گوید:
«اگر آمریکایی‌ها خیلی هنر و عرضه دارند نیروهای خود را در منطقه غرب آسیا از کرونا نجات دهند».

او گفته که ایالات متحده نیروهای نظامی خود را «مانند بسیجیان و نیروهای مسلح ایران که امروز به کمک مردم خود شتافته‌اند به آمریکا ببرند تا مردم‌شان را از از بحران عظیمی که برای این کشور ایجاد شده نجات دهند».
خواندید؟ ربط گودرز و شقایق را دیدید!؟ سخنان این مردک فرومایه هرگونه توضیح و تفسیر را غیر ضروری میکند و احتیاج نیست زیاد به رجز خوانی های توخالی نظام توجه کنیم.

در بهترین حالت نظام به دنبال مورد «هدف» قرار گرفتن «محدود» و کنترل شده توسط آمریکا_ آن هم برای مظلوم نمایی بین المللی است_ تا شاید اروپا ریش سفیدی کند و برگ های بازی تغییر کند. طرفداران نظام شعار «یا حسین» میدهند اما وقتی که پای شهادت اصل نظام وسط باشد، با مراجعه به فتوای خمینی جنایتکار مبنی بر اینکه :

حفظ نظام اوجب واجبات است!

راه نرمش قهرمانانه امام حسن و خود را به موش مردگی زدن امام سجاد همیشه بیمار و «بیدار» را انتخاب خواهند کرد. پس زیاد دنبال حمله پشه در حبشه به فیل، نباشیم! حتی اگر ابر و باد و ترامپ و سقوط نفت و‌حماقت نظام و تحریم ها کار را به درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بکشانند، باز این مردم ایران هستند که باید در خیابان ها با ساقط کردن جرثومه فساد جمهوری اسلامی، سرزمین خویش را پس بگیرند…