پروپاگاندای رژیم اینبار با داستان سگ کشی

قابل توجه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی شلوغ

این تظاهرات علیه کشتن سگها، در جهت ایجاد یک پروپاگاندا بود. یک تظاهرات که از اطاقهای فکر رژیم خط داده شده. سعی میکنن با به خشونت کشوندن تظاهرات سکوت مردم، ترس افزایی کنن. چون که مردم رو از ایجاد تظاهراتهای اصلی بترسونن. رفقا هوشیار باشیم و گول بازیهای رژیم رو نخوریم. امروز هم مسلما ویدیوهایی دلخراش‌تری از تظاهرات علیه کشتار سگ‌ها جلوی شهرداری تهران به دست‌تان خواهد رسید، اگر هنوز اندکی از خون براندازی در رگ دارید این ویدیوهای ضدانسانی را منتشر نکنید و نگذارید حکومت به هدف شوم‌ش که چیزی جز وحشت‌افزایی نیست، برسد. بی‌شک از این دست فراخوان‌های برق‌آسا باز داده خواهد شد و باز ویدیوهایی شامل شنکنجه‌های خیابانی خواهند ساخت. آنها با تمام قوا دارند رعب در دل مردم می‌اندازند تا هرگز هرگز حتی فکر اعتراض در خیابان از سرشان خطور نکند. بازی این پروپاگاندا را نخورید!