پرسش از خامنه ای: چرا در ایران رئیس دولت نباید شعور سیاسی و اقتصادی داشته باشد؟

علی خامنه‌ای ، روز ۲۸ اردیبهشت تاکید کرد که «علاج مشکلات کشور، دولت جوان حزب‌اللهی است».
حال این سوال مطرح می شود که چرا مردم نباید رئیس جمهور را از میان نخبگان و طبقه فرهیخته جامعه انتخاب کنند؟ چرا حزب‌اللهی، انقلابی و مومن بودن برای ریاست بر دولت کفایت می کند؟!

آدم های درست و حسابی یا این حاکمیت را قبول ندارند و اصلا در انتخاب رئیس جمهوری داوطلب نمیشوند و آن عده ای هم که فکر میکنند میتوانند مصدر کاری شوند و دانائی و شعور دارند، صلاحیتشان تائید نمی شود.

خمینی گور به گور شده همون اول انقلاب گفت که ما به متعهد نیاز داریم نه متخصص.۴۰ ساله دارن با این طرز فکر مملکت رو ویران میکنن، راست هم میگن آدم حسابی و متخصص و کاربلد که با اینا راه نمیاد، هرچی بی شرف و بی رحم و بیسواد و بی مغز باشی بیشتر به درد اینا میخوری