پاپوش وزارت اطلاعات برای براندازان و مخالفان در بیرون از ایران

سعید بشیرتاش و دریا صفایی یک زوج ایرانی مقیم بلژیک هستند. بشیرتاش فعال سیاسی است و دریا صفایی اکنون نماینده پارلمان بلژیک است. این دو از مخالفان شناخته‌شده جمهوری اسلامی هستند.

اخیرا این زوج ایرانی تلاش کردند برخی از ایرانیان پناهجو در ترکیه را به بلژیک انتقال دهند. ولی امروز سعید بشیرتاش در توییتر خود خبر داد که «عده‌ای از مظنونان به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» تلاش کردند این روند را تخریب کنند.

دکتر سعید بشیرتاش در توییتر خود نوشت: «عده‌ای از مظنونان به همکاری با اطلاعات ج ا که خود را در لوای برانداز و پادشاهی‌خواه جا زده‌اند، با ارسال گزارشات خلاف واقع به روزنامه چپ‌گرای د مورگن بلژیک، در پی تخریب من و دریا، به دلیل کمک به اعطای ویزای بشردوستانه برای پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه بوده‌اند تا دریا را، در انتقام از ماجرای اسدی و جلالی، در بلژیک بدنام کنند. از تبعات این ماجرا توقف صدور ویزاهای بشردوستانه برای فعالان سیاسی ایرانی ساکن ترکیه بوده است. هر آنچه در این زمینه انجام داده‌ام شرافتمندانه، بشردوستانه و قانونی بوده است و من به آن افتخار می‌کنم. اما شگفت استناد این نشریه چپ‌گرای به‌اصطلاح معتبر به ادعاهای واهی مظنونان فوق‌الذکر است. طبیعتا پاسخ مناسب به گزارش نشریه د مورگن داده خواهد شد».