پانزده ماه بلاتکلیفی مجید خادمی در زندان بهبهان چرا؟

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۳۰فروردین۱۴۰۰، زندانی سیاسی مجید خادمی در شرایطی که بهبهان یکی از شهرهای قرمز استان خوزستان از نظر کرونا است، در زندان کوچک بهبهان و در محیط آلوده این زندان، در شرایطی که کرونا در محیط این شهر و خصوصا در داخل زندان بیداد میکند در حال تحمل حبس و بلاتکلیف بسر می برد.

این زندانی سیاسی در حال حاضر ۱۵ ماه است که در بلاتکلیفی در حبس بسر میبرد.

محیط کوچک زندان بهبهان و وضعیت آلودگی کرونا در این زندان و بی توجهی به وضعیت جان و زندگی زندانیان، موجب نگرانی خانواده های این زندانیان شده است.

زندانی سیاسی مجید خادمی ۲۹ ساله، اهل شهرستان بهبهان – روستای تیله کوهی، با مدرک کارشناسی ترم آخر،پس از یکسال که از دستگیری اش می گذرد، همچنان بلاتکلیف در بند پاک زندان بهبهان نگه داشته شده است.

وی مدت ۲ ماه زیر فشار و بازجویی و شکنجه های مختلف توسط سپاه پاسداران و شکنجه گران و بازجویان اطلاعاتی قرار داشت.

مجید خادمی به اتهامات واهی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» ، «تخریب اموال عمومی»، «تخریب بانک ها و آتش زدن اماکن عمومی و دولتی»، «توهین به خامنه‌ای» و «برقراری ارتباط با سازمان مجاهدین و گروههای معاند» دستگیر و بازجویی شده است.

به وکیل این زندانی سیاسی اجازه دسترسی و خواندن پرونده اش داده نمی شود. مگر بخش هایی را که اداره اطلاعات مجاز بشمارد.

خبرهای دریافتی از منابع مطلع حاکی است که قاضی پرونده به مجید خادمی گفته است: «‌اعدامت میکنم و اشد مجازات را برایت می دهم».

اداره اطلاعات بهبهان و سپاه پاسداران، خانواده این زندانی را تحت اذیت و آزار قرار داده و آنها را تهدید کرده اند که حق رسانه‌ای کردن خبرهای فرزندتان را ندارید و هیچ خبری نباید از وی در شبکه های اجتماعی درج شود. این خانواده تهدید شده اند که نباید با هیچ رسانه‌ای مصاحبه کنند.

طی بیش از یکسال که از دستگیری این جوان ۲۹ ساله می گذرد، حتی اجازه بیرون آمدن او تا تعیین تکلیف پرونده‌اش، به قید وثیقه را هم نداده اند.

به خانواده مجید گفته اند:‌« برای وی حتی سند نگذارید او با قید ضمانت هم نمیتواند از زندان بیرون بیاید».

این زندانی از دسترسی های مجاز برای تماس با خانواده اش نیز محروم است، چرا که حفاظت اطلاعات زندان تاکید و سفارش کرده است که «‌نگذارید مجید زیاد زنگ بزند که دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشد».