پاسپورتهای سمبولیک ایران آزاد

 

ایرانیان آزاده؛
از این طریق پاسپورتهای ایران آزاد را به رایگان و با امضای داریوش شکوف دریافت میکنید. این پاسپورتهای سمبولیک برای همه ایرانیان، با هر نوع باور و تفکر سیاسی و در جهت اتحاد همگانی تهیه شده است.

لطفا پس از چاپ؛ به احترام ایران و آزادی وطن با در دست گرفتن این پاسپورت فیلم بگیرید و بگویید:

 

سوگند میخورم که به این پاسپورت و ایرانم وفادار بمانم

 

(البته نیازی نیست در فیلم چهره خود را نشان دهید)

 

برای دریافت پاسپورت اینجا کلیک کنید