پاسخ خانواده‌ سجاد رضایی از جانباختگان قیا م آبان۹۸ به اعلام کاندیداتوری ⁧مصطفی تاجزاده⁩

«تقاص چهل سال دروغ و فریب مردم با اصلاحاته، تقاص وادار کردن مردم به انتخاب بین بد و بدتر، تقاص صدا کردن مردم مبارز به اسم اغتشاشگر با اصلاحطلبانه. تقاص گلوله‌هایی که به فرزندان ایران شلیک شد با دستور کسانی که تاجزاده برایشان تبلیغ میکرد، تقاص خون‌هایی که در دهه‌ی شصت و هفتاد و ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ ریخته شد، با اصلاحطلبانه.»