پارلمان بلژیک به قطع کامل رابطه با ایران در صورت اعدام دکتر احمد رضا جلالی رای داد

ظریف روز گذشته طی گفتگوی اینترنتی دیپلماسی در چهارچوب گفتگوهای مدیترانه ای در زوم با اعلام آمادگی ایران برای تبادل زندانیان تلویحا خواستار آزادی دیپلمات تروریست ایرانی که در حال حاضر در بلژیک با اتهام های تروریستی محاکمه می شود در قبال آزادی دکتر احمدرضا جلالی شد. پاسخ بلژیک به این پیشنهاد وقیحانه قاطع بود: قطع کامل روابط سیاسی و تجاری در صورت اعدام دکتر احمد رضا جلالی پارلمان بلژیک روز گذشته با تصویب طرح پیشنهادی خانم دریا صفایی نماینده ایرانی تبار حزب ان.و.آ به اتفاق آراء دولت را ملکف ساخت تا در صورت اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی و استاد میهمان در دانشگاه بروکسل روابط سیاسی و تجاری خود را با ایران بطور کامل قطع نماید. همچنین مطابق مصوبه دیروز پارلمان بلژیک، وزارت امورخارجه کشور موظف شد تا در خصوص موضوع قطع رابطه با تمامی بیست و هفت وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایزنی کند تا در صورت اعدام دکتر احمد رضا جلالی تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا کلیه روابط خود را با رژیم حاکم بر ایران قطع کنند.