ویدئو های حمله مسلحانه نیروهای سرکوبگر در مترو به مردم بیگناه / این دیگه اسمش سرکوب نیست این حمله‌ی تروریستیه.