وقتی جمهوری اسلامی می‌گوید اگر رای ندهید ایران هم مثل سوریه میشود منظورش این است