وضعیت آرش صادقی وخیم است.

وضعیت آرش صادقی وخیم است.

نامه سرگشاده زندانی سیاسی سهیل عربی در حمایت از آرش صادقی که به دلیل بیماری و عدم رسیدگی در خطر مرگ قرار دارد:

نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره

به نام وجدان که تنها بخشنده و مهربان حقیقی است.

درود بر مردم آن سوی دیوارها

صدای من سهیل عربی را از درون زندان اوین می شنوید. این یک درخواست است از جانب کسی که ۶ سال از بهترین روزهای جوانی‌اش را به جرم آزادی، عدالت و برابری خواهی در زندان‌های این حکومت سپری کرده است.

من به جرم بیان جمله‌هایی که شاید حرف دل بسیاری از شما باشد حبس را تحمل کرده‌ام و اکنون فقط از شما می‌خواهم صدای آرش صادقی و سایر زندانیان آزادی خواه محبوس در زندان‌ها باشید که محروم از درمان هستند.

آرش صادقی‌ها دیگر تکرار نخواهند شد. آرش که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان نزدیک به یک دهه از زندگی خود را پشت دیوارهای زندان محبوس بوده است، امروز نیاز مبرم به درمان دارد.

باید به بیمارستان اعزام شود، اما مسئولین حتی ازاعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند. این درحالی است که ده‌ها جنایت کار اختلاس‌گر با مجوز مسئولان از کشور فرار کرده‌اند یا هرگز مورد مواخذه قرار نگرفته‌اند.