وزیر علوم می گوید که؛ اینکه فردی انتخاب کند که درس نخواند علامت خوبی است‎

وزیر علوم: افراد می توانند انتخاب کنند درس بخوانند یا نخوانند ولی اینکه فردی انتخاب کند که درس نخواند علامت خوبی است و یعنی امکان اشتغال و کسب درآمد در زمینه های جدید مخصوصا حوزه‌های علمی وجود دارد.

در حال حاضر با طی یک دوره کوتاه مدت افراد می توانند کار کنند و درآمد داشته باشند، خیلی از مهارت ها با یک دوره کوتاه قابل فراگیری است و نیازی به گرفتن مدرک نیست.