وزیر راه جمهوری اسلامی: زیر ساخت ها برای راه اندازی تاکسی هوایی و هواپیمای شخصی آماده است!

((شوش یه نفر! نبود؟!))
روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره تاکسی‌های هوایی و راه‌اندازی این حمل ونقل جدید هوایی گفته بود: «بسیاری از فرودگاه‌ها در شهر‌های مختلف هستند که استعداد راه‌اندازی تاکسی هوایی را دارند و مردم می‌توانند با استفاده از هواپیما‌های شخصی خود و با ثبت نام در این طرح از این پروژه استفاده کنند.
این گفته محمد اسلامی نشان از این دارد که جناب وزیر از حال و روز این روزهای مردم کاملا بی‌خبر است.
مردمی که به سختی و یا قرض کردن ماه را به پایان می‌رسانند و به قول معروف صورتشان را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، چطور می‌توانند حتی خواب داشتن هواپیمای شخصی را ببینند.
معلوم نیست محمد اسلامی، از کدام مردم حرف می‌زند که این چنین آنها را ترغیب به استفاده از هواپیمای شخصی می‌کند.