وزیر خارجه بلژیک؛ به مبادله اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی تن نخواهم داد

ژرژ هانری بوتیه از وکلای شاکیان خصوصی مقاومت ایران در محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک در پاسخ به سؤال رادیو آر. ت. ب. اف بلژیک در مورد امکان معاوضه اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران با احمدرضا جلالی که در تهران زندانی است گفت: به هیچوجه نباید با تروریستها مذاکره کرد. به‌خصوص با یک دولت تروریست. این برای اولین بار است، تأکید می‌کنم برای اولین بار است که یک دادگاه به‌وضوح دخالت دولت ایران را برای انجام عملیات تروریستی تأیید کرده است. ما یک نامه به‌صورت مکتوب از خانم ویلمز (وزیر خارجه بلژیک) دریافت کرده‌ایم که (گفته است به این مسأله) تن نخواهد داد و زندانیان را آنطور که دولت ایران ممکن است درخواست کند مبادله نخواهد کرد.

وکیل بوتیه هم‌چنین گفت: یک ساختار تروریستی در انجام عملیات علیه گردهمایی ویلپنت دست داشته است. دادگاه نظر داده است که این علمیات تروریستی به یک ساختار تروریستی برمی‌گردد که هدفش ایجا رعب است. ساختاری که در این عملیات دست داشته است رژیم ایران است. اسدی عضو سرویسهای مخفی رژیم تهران است.

موضوعی که بسیار مهم است این است که دادگاه اعلام کرده که سرویسهای مخفی «دولت ایران» در بالاترین سطح چنین عملیاتی را طراحی کرده‌اند. دولت ایران یک دولت تروریستی است. این آن چیزی است که دادگاه با گفتن این‌که ر‌ژیم ایران در این عملیات دست داشته اعلام کرده است. (رادیو آر. ت. ب. اف بلژیک ۱۹بهمن)