وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خطاب به مردم آمریکا: دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده است!

((جمهوری اسلامی در وقاحت مانند ندارد))
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پیامی به زبان انگلیسی خطاب به مردم‌آمریکا گفته است: رژیم آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در داخل و خارج از ایالات متحده دنبال می کند.
موسوی گفته است: از صحنه‌های خشونت باری که این روزها پلیس آمریکا در پیش انظار مردم جهان خلق می‌کند و بی محابا و با حداکثر خشونت مردمی را که بصورت مسالمت آمیز خواستار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب می کند، بسیار متاسفیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به دولت و پلیس آمریکا گفته است: خشونت‌ها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.