ورود رسمی نظامیان ارتش چین و روسیه به بندرچابهار

ورود رسمی نظامیان ارتش چین و روسیه به بندرچابهار با مجوز نیروی دریایی ارتش

این یک خیانت اشکار و نقض تمامیت ارضی محض از طرف جمهوری اسلامی می‌باشد.

بعد از واگذاری پايگاه دريايی انزلی، پايگاه هوايی همدان، و تمامی مديريت نظامی استان بوشهر يا هرمزگان به روسيه، واگذاری ٩٠ درصدی دريای مازندران به ٥ كشور شمال ايران و واگذاری اقتصادی چابهار به هندوستان، حالا واگذاری نظامی چابهار هم به روسيه و چين صورت گرفت.