وخامت حال فاطمه مثنی در زندان

حال زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین فاطمه مثنی از روز شنبه ۲۶ مهر ۹۹ به دلیل عفونت روده، وخیم شده و باید به بیمارستان خارج از زندان منتقل گردد، اما مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان سر باز می زنند.