وحشت حکومت اسلامی در پی فراخوان خانواده کشته شدگان آبان در بهبهان

در آستانه سالروز خیزش آبان ۹۸ و متأثر از گسترش فضای اعتراضی جامعه به ویژه در ماه جاری، جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و ۷۱ نفر از معترضان که در اعتراض تیرماه سال جاری در بهبهان بعنوان یکی از شهرهایی که جز اولین شهرهای شروع اعتراض در آبان بوده است را به دادگاه احضار کرده استِ. این در حالی است که در روزهای ابتدایی همین ماه نیز برای ۷۸ نفر از معترضین آبان ۹۸ در این شهر احکام سنگین زندان صادر کرده بود. اما وحشت حکومت در این شهر ابعاد دیگری نیز به خود گرفته است. در پی فراخوان خانواده های دادخواه آبان برای برگزاری مراسم سالگرد عزیزانشان، مطابق آخرین گزارشات جمهوری اسلامی مسیر منتهی به قبرستان موسوم به “بهشت رضوان” را به بهانه عملیات عمرانی بسته و آسفالت جاده توسط ماشین آلات عمرانی تخریب و با بلوک های سیمانی مسدود شده است.