وحشت آخوند رئیسی از فوران خشم مردم و جوانان در آستانه قیام آبان

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای در هراس از فوران خشم مردم علیه کرونای ولایت و در آستانه قیام آبان روز دوشنبه ۱۴مهر گفت: «نیروی انتظامی با همکاری بسیج نگذارد تو محله‌ها و کوچه‌ها میدان پیدا بکنند، اینها را باید برخورد قاطع صورت بگیرد».
آخوند رئیسی افزود: «اینها کسانی هستند که باید با آنها برخورد شود، قضات محترم ما هم همواره که این همکاری را داشتند بعد از این هم خواهند داشت».
وی افزود: «مهمترین مأموریتهای این گردانهای امنیتی مقابله با اغتشاشات، مقابله با جنگ نرم دشمن و برقراری امنیت شهری است»
تهدیدهای اخیر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در اصفهان هم‌چنین نماینده خامنه‌ای و امام جمعه رژیم در خراسان شمالی، در مورد «نا امن کردن شرایط برای زنان میهنمان» به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی، نیز بخش دیگری از همین تلاش سرکوبگرانه حکومتی در وحشت از خیزشهای اعتراضی مردم است که این تهدیدهای وقیحانه با واکنش‌های اعتراضی و موج نفرت و انزجار عمومی مواجه گردید.